Aktuellt


Publicerad 2018-02-06

Operatörens behov av moderna kantpressar

För operatören så kan arbetet på verkstaden bli mycket slitigt om det inte finns moderna kantpressar som skapar en bra arbetsmiljö.

Det är inte bara kunden som väntar på en produktion som har glädje av kantpressar som fungerar på ett riktigt bra sätt. Snabbhet och god ekonomi är viktigt inom svensk industri och det är också därför som man satsar på den senaste tekniken. Det här är något som påverkar operatörens liv på många sätt. Dels så ger den moderna bockningsmaskinen en arbetsmiljö som är säkrare och tryggare. Dessutom så är den nya tekniken en möjlighet till utveckling på ett sätt som inte har varit möjligare tidigare. Verkstäder som kan erbjuda modern teknik och en ny maskinpark är attraktiva arbetsplatser för operatörer som vill mer med sina jobb.


Kantpressar som erbjuder god ergonomi


God ergonomi är verkligen viktigt då det handlar om en verkstad. Det här är traditionellt sett en miljö som kan bli väldigt tuff. Att jobba med metall innebär inte bara att man ofta får hantera tunga objekt. Metallark kan även vara mycket stora och ha kanter som är sylvassa. Operatören behöver skyddsutrustning och måste också lära sig säkerhetsrutiner. När kantpressar är utformade för att ge god ergonomi så slipper man onödiga rörelsemoment. Det gör att operatören kan undvika skador som tidigare kunde ses som en del av jobbet.


Högre säkerhet på verkstaden


Den moderna tekniken leder också till högre säkerhet på verkstadsgolvet. Kantpressarna har larm och är utformade på ett sätt som gör att det blir svårare att få ett finger avkapat av den starka pressen. Det här är bra för operatörer som kommer att arbeta nära maskinen. Många verkstäder har också börjat jobba med robottekniken. Det betyder att man kan använda en robot för att mata in metallen i bocken. På så vis så behöver operatören inte komma för nära och han slipper också de tunga lyften. Med bättre överblick över hela arbetsprocessen så får man en säkrare arbetsplats.


Mindre oljud på jobbet


Buller är ett problem på verkstäder. Förr i tiden så var bullerskador något som man fick räkna med som operatör på en metallverkstad. Det kan ju tyckas logiskt att en maskin som ska böja metall kommer att låta en hel del. Så är det inte med nyare kantpressar. De är gjorda för att klara jobbet utan att det slår och bangar. Det betyder att dagen på verkstaden blir så mycket trevligare. Man slipper det ständiga oljudet och kan till och med jobba utan att hela tiden har kåpor för öronen. När arbetsdagen är över så känner operatören stor skillnad. Att inte bli utsatt för en massa oljud får betydelse i det långa loppet. Det gör att man orkar mer och ser fram emot att gå till jobbet.


Smidiga skärmar


Med kantpressarna som tillhör den nya generationen så är det också enklare att jobba med drift och felsökning. Många gånger så behöver operatören inte ge sig in i maskinen för att se vad som händer. En skärm visar tydligt vad som är på gång och det går att läsa av vad som eventuellt orsakar ett stopp. Det här spar tid men är också bra för operatörens hälsa. Touch skärmen ger också möjlighet att på ett rent och enkelt sätt tala om för maskinen vad den ska göra. Med automatiska processer så slipper operatören komma för nära verktyg som kan vara farliga, det särskilt om något måste repareras och inte sitter på plats som det ska.


Möjlighet till utveckling på jobbet


För att man ska trivas på jobbet så måste det finnas plats för utveckling. Med moderna kantpressar så skapas nya möjligheter. Verkstaden kan ta på sig olika typer av projekt och operatören kan lära sig mer om planering, programmering och hur man kan jobba med olika material. Då maskinerna klarar mer så kan operatören också få en ny roll och eventuellt leda utvecklingen på verkstaden framåt. Det kräver förstås mer kunskap men det är ju också en anledning till att jobbet med pressning blir så pass mycket mer intressant för den enskilde operatören.

 

 

 

 


 

Visa alla »

Aktuellt

 

2018-11-12

Gängtätning ger enklare montering

Gängtätning kan ge enklare montering då tätning som ger smidighet används och det kan få betydelse för slutresultatet vad gäller estetik.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-02-06

Operatörens behov av moderna kantpressar

För operatören så kan arbetet på verkstaden bli mycket slitigt om det inte finns moderna kantpressar som skapar en bra arbetsmiljö.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-06-09

Starta egen tillverkning med lagerbolag

Om man vill komma igång snabbt med egen tillverkning av metallprodukter så kan man välja att köpa lagerbolag som gör det möjligt att genast sätta igång verksamheten.

 

Läs mer »