Aktuellt


Publicerad 2018-11-12

Gängtätning ger enklare montering

Gängtätning kan ge enklare montering då tätning som ger smidighet används och det kan få betydelse för slutresultatet vad gäller estetik.

Ett stort arbete läggs ner på delar som till sist ska bli en färdig produkt. Med ytbehandling så är det inte bara materialets styrka som ökar. Det här är också viktigt för att det hela ska se bra ut. Men om skruvar som skruvas i hamnar snett eller är svåra att hantera så kan det leda till skador på ytan. Det här kan man komma runt med metoder som gängtätning som gör att skruvarna sitter som de ska.


Gängtätning med smörjförmåga


Monteringen är en viktig del av produktionsprocessen. Då det går snabbt att montera så är det en fördel. När skruvar ska fästas med hjälp av gängtätning så är det viktigt att jobba med en produkt som har rätt egenskaper. Om gängtätningen är smörjande så är det mycket positivt. Då blir det ju lättare att få i skruven.


En skruv som inte slinter vid montering kommer heller inte att skada ytan som har behandlats med lack. Det kommer att se snyggt och professionellt ut. Om det tvärtom inte fungerar som det ska under montering så kan det motsatta bli sanning. Då kan det istället bli så att delen måste efterbehandlas igen för att se bra ut.


Med tanke på detta så kan gängtätningen av rätt slag ses som en viktig investering. Det går snabbare att montera. Och det blir också säkrare då den som monterar inte behöver ta i med kraft eller göra annat som kan repa ytan på delen.


Inga problem med rost


Bra gängtätning ger ett fint skydd mot rost. En skruv som ska sitta i en del som befinner sig utomhus måste klara mer. Om den rostar så kommer det inte att se bra ut. Dessutom så kan rost leda till att hela delen måste bytas ut. Kanske kommer hela gängan att gå sönder och ramla ur. Det här blir kostsamt både på kort och på lång sikt.


Men gängtätningen ser till att det inte rostar och att skruven inte går sönder. Den kan då vara en bra lösning under mycket längre tid. När det väl blir dags att byta ut skruvar så är det enkelt då gänglåsningen har skyddat konstruktionen på ett så bra sätt.


Skruven klarar vibrationer


Skruvar som fästs med gänglåsning kommer också att klara vibrationer. Det kan få betydelse då skruven kanske sitter i en apparat. Apparaten kan vibrera på grund av att den används eller av annat som finns omkring. På verkstäder så kommer alla maskiner att påverkas av det arbete som sker på golvet.


Skruvar som sitter i maskiner och apparater får inte lossna hur enkelt som helst. Det gör de inte då de har en gängtätning som är professionell och som är gjord med rätt typ av material.

 

 

 

 


Publicerad 2018-02-06

Operatörens behov av moderna kantpressar

För operatören så kan arbetet på verkstaden bli mycket slitigt om det inte finns moderna kantpressar som skapar en bra arbetsmiljö.

Det är inte bara kunden som väntar på en produktion som har glädje av kantpressar som fungerar på ett riktigt bra sätt. Snabbhet och god ekonomi är viktigt inom svensk industri och det är också därför som man satsar på den senaste tekniken. Det här är något som påverkar operatörens liv på många sätt. Dels så ger den moderna bockningsmaskinen en arbetsmiljö som är säkrare och tryggare. Dessutom så är den nya tekniken en möjlighet till utveckling på ett sätt som inte har varit möjligare tidigare. Verkstäder som kan erbjuda modern teknik och en ny maskinpark är attraktiva arbetsplatser för operatörer som vill mer med sina jobb.


Kantpressar som erbjuder god ergonomi


God ergonomi är verkligen viktigt då det handlar om en verkstad. Det här är traditionellt sett en miljö som kan bli väldigt tuff. Att jobba med metall innebär inte bara att man ofta får hantera tunga objekt. Metallark kan även vara mycket stora och ha kanter som är sylvassa. Operatören behöver skyddsutrustning och måste också lära sig säkerhetsrutiner. När kantpressar är utformade för att ge god ergonomi så slipper man onödiga rörelsemoment. Det gör att operatören kan undvika skador som tidigare kunde ses som en del av jobbet.


Högre säkerhet på verkstaden


Den moderna tekniken leder också till högre säkerhet på verkstadsgolvet. Kantpressarna har larm och är utformade på ett sätt som gör att det blir svårare att få ett finger avkapat av den starka pressen. Det här är bra för operatörer som kommer att arbeta nära maskinen. Många verkstäder har också börjat jobba med robottekniken. Det betyder att man kan använda en robot för att mata in metallen i bocken. På så vis så behöver operatören inte komma för nära och han slipper också de tunga lyften. Med bättre överblick över hela arbetsprocessen så får man en säkrare arbetsplats.


Mindre oljud på jobbet


Buller är ett problem på verkstäder. Förr i tiden så var bullerskador något som man fick räkna med som operatör på en metallverkstad. Det kan ju tyckas logiskt att en maskin som ska böja metall kommer att låta en hel del. Så är det inte med nyare kantpressar. De är gjorda för att klara jobbet utan att det slår och bangar. Det betyder att dagen på verkstaden blir så mycket trevligare. Man slipper det ständiga oljudet och kan till och med jobba utan att hela tiden har kåpor för öronen. När arbetsdagen är över så känner operatören stor skillnad. Att inte bli utsatt för en massa oljud får betydelse i det långa loppet. Det gör att man orkar mer och ser fram emot att gå till jobbet.


Smidiga skärmar


Med kantpressarna som tillhör den nya generationen så är det också enklare att jobba med drift och felsökning. Många gånger så behöver operatören inte ge sig in i maskinen för att se vad som händer. En skärm visar tydligt vad som är på gång och det går att läsa av vad som eventuellt orsakar ett stopp. Det här spar tid men är också bra för operatörens hälsa. Touch skärmen ger också möjlighet att på ett rent och enkelt sätt tala om för maskinen vad den ska göra. Med automatiska processer så slipper operatören komma för nära verktyg som kan vara farliga, det särskilt om något måste repareras och inte sitter på plats som det ska.


Möjlighet till utveckling på jobbet


För att man ska trivas på jobbet så måste det finnas plats för utveckling. Med moderna kantpressar så skapas nya möjligheter. Verkstaden kan ta på sig olika typer av projekt och operatören kan lära sig mer om planering, programmering och hur man kan jobba med olika material. Då maskinerna klarar mer så kan operatören också få en ny roll och eventuellt leda utvecklingen på verkstaden framåt. Det kräver förstås mer kunskap men det är ju också en anledning till att jobbet med pressning blir så pass mycket mer intressant för den enskilde operatören.

 

 

 

 


Publicerad 2017-06-09

Starta egen tillverkning med lagerbolag

Om man vill komma igång snabbt med egen tillverkning av metallprodukter så kan man välja att köpa lagerbolag som gör det möjligt att genast sätta igång verksamheten.

 


Starta egen tillverkning med lagerbolag


Affärsplanen är klar, kontakterna med leverantörer och kunder finns där, och du är redo att dra igång den egna verksamheten. Då någon redan lägger in en beställning så inser du att du inte kan börja fräsa och svarva förrän ett bolag finns på plats, men det här kan ju ta tid, tid som inte finns… Lösningen heter många gånger lagerbolag och det här är något som alltfler drar nytta av. Med lagerbolaget så får man ett färdigt aktiebolag som redan är registrerat hos Bolagsverket och som man omedelbart kan använda för att ställa ut räkningar.


Börja direkt med ett lagerbolag


Då du har tänkt tillverka butiksinredning eller kanske erbjuda metalldetaljer som du svarvar fram så är det viktigt att verksamheten är planerad på rätt sätt. Även om det kan kännas lockande att på en dag bli klar med köpet av aktiebolag så måste man inse att det här bara är rätt beslut om man har en affärsplan och budget som håller. Lagerbolaget bidrar till att man snabbt kommer igång och det kan inte ses som en stor utgift utöver de 50 000 kronor som man måste lägga in i aktiebolaget oavsett om man själv registrerar eller får denna hjälp från en bolagsservice.


Är man helt på det klara med vad man gör så är den lilla avgift man får betala för lagerbolaget försvarbar. Om inte så kan det vara klokt att tänka ett varv till och få rådgivning.


Är du redo för egen metallbearbetning?


Det är en sak att jobba på ett annat företag och uppleva att man förstår arbetsprocesser och produktionen riktigt väl, och en annan att själv ha ansvaret för allting. Det här ska man komma igång då man beaktar att starta eget bolag och själv stå för metallbearbetningen. Bara för att man är en duktig operatör och verkligen kan bockning, pressning och svarvning så innebär det inte att man kommer att lyckas driva verksamheten lika skickligt.


Att själv driva verksamheten innebär ett stort ansvar såväl som nya uppgifter som man måste klara av. Det gör man kanske och visst kan det vara så att det tar några månader innan man kommer in i gängorna. Det behöver ju inte fungera perfekt från start men samtidigt så kan man inte ta hur stora risker som helst.


Det finns alltså en hel del att tänka på innan man köper lagerbolaget och ibland så kan det vara smart att prata lite mer med de som säljer lagerbolag för att se vad de säger om saken. En bolagsservice som CBS ser ju varje dag hur den här typen av bolag dras igång och de vet mycket om hur man ska tänka då man fattar beslutet. Ibland är det kanon att det kan gå snabbt men det finns också tillfällen då man vill skynda långsamt.

 

 

 


Aktuellt

 

2018-11-12

Gängtätning ger enklare montering

Gängtätning kan ge enklare montering då tätning som ger smidighet används och det kan få betydelse för slutresultatet vad gäller estetik.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-02-06

Operatörens behov av moderna kantpressar

För operatören så kan arbetet på verkstaden bli mycket slitigt om det inte finns moderna kantpressar som skapar en bra arbetsmiljö.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-06-09

Starta egen tillverkning med lagerbolag

Om man vill komma igång snabbt med egen tillverkning av metallprodukter så kan man välja att köpa lagerbolag som gör det möjligt att genast sätta igång verksamheten.

 

Läs mer »