Produktionsfräsning för stort och smått

Med produktionsfräsning så kan man ta fram stora tunga axlar såväl som pyttesmå komponenter.

Det som är så fascinerande med produktionsfräsning är möjligheterna. Ett företag som jobbar med den här typen av metallbearbetning är ofta mycket flexibelt vad gäller det som kan tillverkas.

Det är klart att det finns skillnader mellan verkstäder som jobbar med tyngre objekt som till exempel axlar som ska användas i fartyg och de företag som tillverkar små komponenter som ska ingå i elektriska prylar. Trots detta så kan man se att tekniken och tänket är detsamma och att man som kund kan ställa riktigt höga krav om kvalitet och passform.

 

Stort och tungt

Om du besöker en verkstad som tillverkar större komponenter så kan det vara en mycket imponerande upplevelse. Maskinerna som ska fräsa fram dessa delar måste förstås vara stora och det är sällan så att man tar fram några massiva volymer då det för det mesta rör sig om unika projekt för en viss industri.

Den här typen av jobb kräver att verkstaden är bra på förstagångsjobb eftersom produkterna så ofta är en engångsföreteelse. Det finns helt enkelt inget utrymme för att lyckas bättre nästa gång. Det är förstås så att maskiner idag utför arbeten som är datoriserade vilket underlättar vad gäller form och dimensioner.

Det är dock fortfarande så att man måste ha ett hantverkskunnande för att jobba med produktionsfräsning som ger lyckade resultat. Om man inte har det så kommer den datoriserade tekniken inte att vara lika kostnadseffektiv.

 

Smått och precist

För produktioner där man inte behöver robotar och anordningar för att kunna lyfta de komponenter som ska fräsas så måste man ha minst lika mycket kompetens som på verkstaden där man tar fram de gigantiska axlarna. Mindre delar kan tas fram i mycket stora volymer men det här ger knappast utrymme för en massa fel.

Metallmaterial är så pass dyra att man inte kan testa hur som helst och det är här som datortekniken kommer in i bilden. Om operatörer upplever att en viss ritning inte kommer att fungera väl i verklig produktion så kan man snabbt ta sig tillbaka till ritbordet och se hur komponentens produktion kan anpassas.

Man slipper alltså en massa onödigt svinn och när man väl har funnit rätt kombinationer så kan fräsmaskinen spotta ut detalj efter detalj i hur många exemplar som helst.

 

Bra företag som kan erbjuda fräsning

Ett bra företag tar metallproduktionen på största allvar. Som kund så ska du få ett bra bemötande från start och uppleva att man är intresserade av att finna den allra bästa lösningen för ditt projekt.

Med produktionsfräsning så kan man ta fram exakta delar i enlighet med en plan som kan grundas på ritningar eller rentav på en prototyp som du som kund tar med dig till företaget. När kommunikationen fungerar väl från start så är det ett gott tecken om att man har funnit ett företag som vet vad de pysslar med.

Det här är också viktigt för framtiden då man kan komma att behöva en snabb service för ett mindre eller större antal delar som ska se ut och fungera precis som den första produktionens komponenter.

 

Aktuellt

 

2018-11-12

Gängtätning ger enklare montering

Gängtätning kan ge enklare montering då tätning som ger smidighet används och det kan få betydelse för slutresultatet vad gäller estetik.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-02-06

Operatörens behov av moderna kantpressar

För operatören så kan arbetet på verkstaden bli mycket slitigt om det inte finns moderna kantpressar som skapar en bra arbetsmiljö.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-06-09

Starta egen tillverkning med lagerbolag

Om man vill komma igång snabbt med egen tillverkning av metallprodukter så kan man välja att köpa lagerbolag som gör det möjligt att genast sätta igång verksamheten.

 

Läs mer »