Unika detaljer med fräsning

Med fräsning så kan man ta fram mönster, särskilda former och komponenter av metall, trä och glas.

Numera så är verkstadsindustrin en plats där både hjärna och händer får sig en utmaning. Visst måste man fortfarande ha en hantverkarsjäl för att lyckas med fräsning men man måste också tycka att det är kul med modern datorteknik. Dagens fräsningsmetoder är till stor del datoriserade vilket innebär att operatörer måste förstå sig på både material, arbetsteknik och programmering.

Precisionen som erbjuds hos dagens metallverkstäder är imponerande. Den nya tekniken har gjort det möjligt med komplicerade former och stor innovation samtidigt som automatiken ger ledtider som är mycket korta.

 

 

 


Så går det till

Grundmomentet i fräsning går ut på att man bearbetar sitt arbetsstycke med ett verktyg som roterar. Det här kan göras på lite olika sätt. I en traditionell snickarverkstad så kan man se det roterande metallverktyget som man för sitt trästycke upp mot.

Det här är fortfarande en teknik som används på verkstäder men den kräver ett stort säkerhetstänk och så givetvis kunskapen och erfarenheten som gör att man fräser jämnt och exakt. Skären som fräser det material som ska fräsas måste vara av hårdmetall men även om de håller en mycket hög kvalitet så kommer man förr eller senare att få byta ut verktyg på grund av slitage.

När ett verktyg börjar bli slitet så får man inte samma precisa resultat och det är viktigt att den som tar hand om arbetet har insikt och kunskap om när man ska byta ut delar för att behålla kvalitet på det som tillverkas.

 


Den som vill jobba med fräsning

Idag finns det många som väljer att jobba inom verkstadsindustrin just för att detta område erbjuder möjligheten att arbeta på ett praktiskt och logiskt sätt. Man får ganska snart ge sig på verkliga projekt och många av Sveriges metallutbildningar ger jobb direkt efter avslutad utbildning.

Metallbearbetning är något som behövs och i Sverige så finns kunskapen och erfarenheten som eftersöks i hela världen. För att jobba med metallbearbetning så måste man ha förmågan att tänka logiskt, tycka att det är kul med problemlösning och ha det tålamod som krävs då man kanske får jobba i timtal med en större produktion av komponenter som är exakta kopior av varandra. Dessutom så måste man klara av de utmaningar som den nya teknologin och datorstyrningen innebär. Gnosjöregionen är ett område i Sverige som är välkänt för sin kunskap om skärande bearbetning där fräsning är en viktig komponent.

 


Datorstyrda system

Datorstyrda system är en välsignelse för Sveriges industri. Numera så kan man använda sig av robotar som tar hand om matning och som håller i de stycken som man annars själv hade fått ta hand om. Detta gör att det idag är säkrare att jobba med fräsning än vad det traditionellt sett har varit.

När man med fräsningen ska ta fram en komponent så börjar man med själva programmeringen som kommer att tala om för maskinen som fräser vad som ska göras. Rörelserna kontrolleras exakt av matematiska beräknar som gör att man får en otroligt fin precision.

Operatören kommer sedan att följa processen och se till att den hela tiden fungerar som den ska. När den inte gör det så kan man snabbt justera för att inte förlora viktig produktionstid och för att kunna möta krav om höga volymer.

 

Aktuellt

 

2018-11-12

Gängtätning ger enklare montering

Gängtätning kan ge enklare montering då tätning som ger smidighet används och det kan få betydelse för slutresultatet vad gäller estetik.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-02-06

Operatörens behov av moderna kantpressar

För operatören så kan arbetet på verkstaden bli mycket slitigt om det inte finns moderna kantpressar som skapar en bra arbetsmiljö.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-06-09

Starta egen tillverkning med lagerbolag

Om man vill komma igång snabbt med egen tillverkning av metallprodukter så kan man välja att köpa lagerbolag som gör det möjligt att genast sätta igång verksamheten.

 

Läs mer »