Svarvning av trä och metall

Svarvning är mycket vanligt inom metallindustrin men används även för att ta fram komponenter av andra material som till exempel trä.

Till skillnad från fräsning så fungerar svarvning så att arbetsstycket roterar mot det verktyg som kommer att slipa det tills det får den färdiga formen. Det här betyder förstås att svarven måste var utformad så att den kan hålla fast det material som ska bearbetas samtidigt som den rör på det.

Verktygen som används i svarven kommer för det mesta att vara gjorda av metall och detta särskilt då det handlar om metallbearbetning. Idag kan man svarva med hjälp av cnc-tekniken som innebär att man programmerar maskinen i förväg och använder sig av datorstyrning för att få fram exakta komponenter i den volym som krävs.

 

Från handdrivet till automatik

Svarvens historia är lång och gedigen och det hela började som en metod för bearbetning av trä. De första svarvarna som användes inom metallbearbetningen var givetvis handdrivna och de krävde ett stort kunnande och erfarenhet.

Det var den här typen av maskiner som gav verkstadsyrket ett rykte som ett tungt jobb där man fick svettas. Idag ser det annorlunda ut vilket beror på att man numera drar nytta av automatik. Även svarvning som sker med delvis automatisk utrustning innebär en avlastning för operatören som får fria händer till ett kreativt arbete.

Numera går det dessutom mycket snabbare att svarva då man kan låta axeln i svarven rotera i samma riktning under längre tid och inte behöver ta hänsyn till den tid en tillbakarotation skulle ta.

 

Moderna arbetsprocesser

Dagens arbetsprocesser innebär för det mesta att arbetsstycken matas in i maskinen som ska svarva det. Man kan svarva gigantiska stycken och bitar som är så små att man knappt kan urskilja detaljerna.

Beroende på det arbete som ska utföras så måste man välja rätt typ av svarv och det är inte ovanligt med verkstäder som kan möta olika behov med olika maskiner. Operatörer som jobbar på dessa verkstäder har ett stort kunnande om hantverket vilket ger dem ett övertag då det handlar om att anpassa tekniken och finna de bästa lösningarna.

Moderna arbetsprocesser kräver inte samma råstyrka som har krävts i traditionella metallverkstäder men de som jobbar med att ta fram detaljerna måste ha rätt kunskap och möjlighet att tänka kreativt för att produktionen ska lyckas.

 

Cnc-svarvning

Med cnc-svarvning så behöver man inte röra arbetsstycket manuellt. Istället så programmerar man sin svarv med hjälp av ett styrsystem som ser till att samma rörelsemoment kan upprepas hur många gånger som helst.

Inställningarna görs med hjälp av en prototyp eller ritning och det är sällan som man måste ta fram testprodukter för att se att detta blir så som man hade tänkt sig. Det är dock viktigt att de som jobbar med svarven kan samarbeta med den som tar hand om programmering så att man alltid kan göra justeringar snabbt då detta krävs. I vissa fall så är operatören ansvarig både för programmering och för drift av programmet.

Med rätt typ av felsökning så kan man se att cnc-svarvningen är den typ av svarvning som fungerar på ett mycket kostnadseffektivt sätt och då särskilt när det handlar om riktigt stora volymer.

 

Aktuellt

 

2018-11-12

Gängtätning ger enklare montering

Gängtätning kan ge enklare montering då tätning som ger smidighet används och det kan få betydelse för slutresultatet vad gäller estetik.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-02-06

Operatörens behov av moderna kantpressar

För operatören så kan arbetet på verkstaden bli mycket slitigt om det inte finns moderna kantpressar som skapar en bra arbetsmiljö.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-06-09

Starta egen tillverkning med lagerbolag

Om man vill komma igång snabbt med egen tillverkning av metallprodukter så kan man välja att köpa lagerbolag som gör det möjligt att genast sätta igång verksamheten.

 

Läs mer »