Bockning för vackra detaljer och produkter

Bockning används för att böja fram färdiga detaljer och komponenter på ett kostnadseffektivt vis.

Inom metallbearbetningen så finns det många intressanta bearbetningsmetoder. När man talar om bockning så handlar det ofta om att man böjer till föremål för att få rätt form och dimension. Ett typiskt exempel på detta är trådbockning där man använder sig av metalltråd som sedan böjs och formas.

Att man talar om tråd kan vara lite missledande. Det handlar inte om tunn tråd som man kan böja med händerna. Om man till exempel ska ta fram en hylla så måste man förstås ha tråd som är bra mycket tjockare för att få fram rätt dimensioner.

 

Trådbockade spjut till butiksinredning. 

 

Olika former och format

Nu är det inte bara med tråd som man tar fram produkter och detaljer med hjälp av bockning. Man kan bocka olika typer av metallstycken för att få fram den önskade formen. När man jobbar med ihåliga stycken så krävs det speciell teknik så att man inte förstör metallen med alltför stor kraft på fel ställe.

Det här är verkligen ett precisionsarbete och betänk att man kan bocka runda, fyrkantiga och andra former som kanske verkar helt omöjliga att böja utan att den ursprungliga formen knycklas till. I vissa fall så är det mycket riktigt så att man får stå ut med viss veckning av metallen men detta bara då man kan acceptera den veckade typen av utseende. Idag finns detbockningsmaskiner som är så pass avancerad att man inte måste tumma på kvalitet bara för att det handlar om en komplicerad form.

 

Möbler och inredning

Butiksinredning och möbler till kontor drar stor nytta av bockningstekniken. Man kan ta fram stycken som håller precisa mått och som i stort sett är redo för montering till färdiga hyllor, stolar, bord och annat som man behöver för en bekväm och attraktiv inredning.

Det är klart att man får räkna med ett visst efterarbete där man ytbehandlar för att ge metallmaterialet ett estetiskt uttryck och även för att skydda det mot onödigt slitage. Då man ska ta fram möbler med bockningstekniken så är det viktigt att man är noggrann med planeringen från start så att resultatet blir bra. Man höftar aldrig fram en möbel med hjälp av bockningen!

 

God planering ger goda resultat

Eftersom den datoriserade styrtekniken är en viktig bit av dagens bockning så kan man planlägga sina projekt in i minsta detalj. Det krävs inte längre att man tar fram testprototyper för att se vad som kommer att fungera.

Dels så har metallverkstäder så pass god erfarenhet av bockningen att de känner till vad som kommer att krävas för olika projekt och dels så kan man testa detta i datorsystemet som man använder för att utveckla komponenter. Det här spar tid och gör det lättare för kund och verkstad att kommunicera och komma fram till vilka material som ska användas samt vilken teknik som kommer att vara kostnadseffektivast.

Kom ihåg att en och samma verkstad idag kan erbjuda olika typer av produktion och maskiner som klarar av samma arbetsuppgift fast på olika sätt. Flexibiliteten ger många möjligheter men ställer också stora krav på verkstaden om att uppnå den kvalitet som förväntas av industri och näringsliv.

 

Aktuellt

 

2018-11-12

Gängtätning ger enklare montering

Gängtätning kan ge enklare montering då tätning som ger smidighet används och det kan få betydelse för slutresultatet vad gäller estetik.

 

Läs mer »

 

 

 

2018-02-06

Operatörens behov av moderna kantpressar

För operatören så kan arbetet på verkstaden bli mycket slitigt om det inte finns moderna kantpressar som skapar en bra arbetsmiljö.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-06-09

Starta egen tillverkning med lagerbolag

Om man vill komma igång snabbt med egen tillverkning av metallprodukter så kan man välja att köpa lagerbolag som gör det möjligt att genast sätta igång verksamheten.

 

Läs mer »